Balıkçılık

Balıkçılık; denizlerde, göllerde ve akarsularda balıkların ve diğer deniz canlılarının çeşitli yöntemlerle avlanmasıdır. Bunların yanı sıra midye, karides, ıstakoz, pavurya, istiridye ve ahtapotun, hatta balina gibi deniz memelilerinin avlanması da balıkçılık kapsamında değerlendirilebilir. Gölet, havuz ya da denizlerdeki suni tesislerde balık ve diğer deniz hayvanlarının üretilmesi de balıkçılığın bir parçasıdır.

Balıkçılık kimileri için bir meslek kimileri için de büyük bir tutkudur. Stres atmak, huzurlu veya keyifli bir vakit geçirmek isteyenler için bir sığınma alanı olarak da değerlendirilebilir.

Tarihçe

İnsanların en eski çağlardan bu yana balık avladıkları bilinmektedir.

Çinliler ve Eski Romalıların tuzlu su ile doldurulmuş havuzlarda kefal ürettikleri, havuz ve akvaryumlarda sazan ile tatlı su kefali yetiştirdikleri bilinen bir gerçektir. M.Ö. 600 yılında ise Yunanistan’da istiridye yetiştiriciliğinin izlerine rastlanmıştır. Bu yöntemlerle balık yetiştirme ortaçağın sonlarına kadar sürdürülmüş olsa da bu dönemden sonra vazgeçilmiştir.

Günümüzde deniz alanlarının kullanımı ve balıkların neslinin devamı için birçok avlanma kuralı bulunmaktadır. Bu kurallar ile birlikte hem balıkçılık hem de balık nesli koruma altına alınmıştır.

Türkiye’de Balıkçılık

Ülkemizde balıkçılık; Karadeniz, Ege Deniz’i, Akdeniz, Marmara Denizi ve boğazlar ile iç sularda yapılmaktadır. Ülkemizin 3 tarafının denizlerle çevrili olması ve iç sularında birçok gölün bulunmasına rağmen dünya balık üretiminin %0.5’ini karşılamaktadır.

Ülkemizi balık türleri açısından değerlendirmek gerekirse; Marmara Denizi’nde 200, Ege Denizi’nde 300, Karadeniz’de 247, Akdeniz’de 500 balık türü yaşamaktadır. Ekonomik değeri olan ve avlanan balık türü ise yaklaşık 100 kadardır.

Balık üretimi gibi balık tüketimi de ülkemizde oldukça düşüktür. AB ortalamasına göre yıllık balık tüketimi 26 kilogram iken Türkiye’de bu sayı 8 kilogramdır.

Dünyada Ticari Balıkçılık

Ticari balıkçılık 15. yüzyılın sonlarında ortaya çıktı. Sonraki iki yüzyıl içinde de büyük bir sanayisi oluştu. Yakalan balıkları işleyen, çeşitli aygıtlarla donatılmış büyük balıkçı filoları ile ticari balıkçılık günden güne gelişti.

Ancak aşırı avlanma zamanla bu balıkçılığı tehdit etmeye başladı ve günümüzde ciddi bir sorun oluşturmaya başlamıştı. Bazı avlanma biçimleriyle yavru balıkların ya da yumurta dökmeye hazırlanan dişilerin de yakalanması, birçok balık türünün soyunu tükenme noktasına getirdi. Günümüzde ise bu sorunu aşmak için birçok ülkede avlanacak balık sayısını kısıtlamak ve üreme mevsiminde balık avını yasaklamak gibi önlemler alınmaktadır.

Amatör Balıkçılara Tavsiyeler

Balıkçılıkta avlanma kuralları, balık türleri, balık takımları ve balık yemleri gibi birçok farklı detay vardır. Bu detayların hepsini öğrenmek için ise uzunca bir zamana ve deneyime ihtiyacınız vardır.

Balık tutmaya başlamak için öncelikle ülkemizdeki avlanma kuralları ve balık türleri ile ilgili bilgi edinmeniz gerekmektedir. Bu bilgiler edinildikten sonra hangi balık türlerinin nerede tutulacağına ve hangi balığın ne ile avlanabileceği iyice öğrenilmelidir. Sonraki aşama ise karar verilen yerde balığın ne zaman olacağına dair bilgiler edinmektir.

Amatör balıkçılara tavsiyeler başlığı adı altında, her ay farklı bir konuya ait detaylı bilgi vereceğimiz blog sayfamızı takip etmeyi unutmayın…

Katalog